KNV EHBO District Utrecht

Nieuws

INHOUDNationale Jeugd Vaardigheidsproeven en Nationale Vaardigheidsproeven 2018
Zeist, mei 2018  •  De Nationale Jeugd Vaardigheidsproeven hebben wegens te weinig aanmeldingen geen doorgang gevonden. Voor de 2 ploegen die zich aangemeld hadden is een leuke leerzame dag georganiseerd. De Nationale Vaardigheidsproeven zullen plaatsvinden op 24 november 2018, de dag dat 125 jaar geleden de KNV EHBO werd opgericht. Iedereen is van harte welkom vanaf 13.00 uur bij de middelbare school De Baander, Zangvogelweg 152 te Amersfoort.

()Afscheid voorzitter, penningmeester en hoofd opleidingen Bestuur KNV EHBO
Zeist, mei 2018  •  Op 26 mei 2018 hebben de heren Bart van Walderveen (voorzitter), Cees Westdijk (penningmeester) en mevrouw Bianca Wijnands afscheid genomen van het Bestuur. Als nieuwe voorzitter werd verwelkomd de heer Herman de Wilde, die al een termijn van 3 jaar in het Bestuur erop had zitten als algemeen lid. De heer Henk Noordman is de opvolger van de heer Cees Westwijk, de post Hoofd Opleidingen is vacant.

()Districtsbestuur KNV EHBO Utrecht zoekt dringend nieuwe leden
Zeist, oktober 2017  •  Het districtsbestuur van de KNV EHBO (op dit moment nog slechts 4 leden) kampt al geruime tijd met een aantal vacatures. Al onze wervingsinspanningen bleven tot nu toe helaas zonder resultaat. Als rompbestuur van 4 (vanaf april 2018 nog 3) personen wordt het na onze Districtsjaarvergadering 2018 een zware opgave onze afdelingen uit het district Utrecht te blijven ondersteunen, van de juiste informatie te voorzien, ze te vertegenwoordigen in de Verenigingsraad, en bij het Bestuur duidelijk te maken wat er speelt bij de afdelingen en wat zij nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van het districtsbestuur dhr. Gerrit van de Berkt: secretaris@knvehbo-districtutrecht.nl of telefoonnummer 06-11151717. Bent u geïnteresseerd? U kunt indien gewenst vrijblijvend een van onze vergaderingen bijwonen om te kijken of u hier deel van uit zou willen maken.

()Onderscheidingen in het District Utrecht 2017
Zeist, mei 2018  •  In 2017 heeft een aantal leden binnen het District Utrecht een Tilanus onderscheiding mogen ontvangen:

BRONZEN MEDAILLE
DRAAGPENNING
ZILVEREN MEDAILLE
 • Mw. S. Van Asch, Wilnis
 • Dhr. P. Van Bergen, Wilnis
 • Dhr. B. Bon, Wilnis
 • Dhr. F. Van Gunst, Wilnis
 • Mw. S. De Koning, Wilnis
 • Mw. M. Kooijman, Wilnis
 • Dhr. E.G. Limburg, Wilnis
 • Mw. E. Meijer, Wilnis
 • Dhr. A. Paus, Wilnis
 • Mw. C.E.R. Reurings, Wilnis
 • Dhr J.P. Voshart, Wilnis
 • Mw. H.I.C.E. Vrensen, Wilnis
 • Dhr. D. Winters, Wilnis

 • Dhr. R. Blom, Wilnis
 • Mw. J.H.M. v.d. Breemer – ter Weyden, Soest
 • Dhr. P.G. van den Brink, Renswoude
 • Mw. J.G. van Doggenaar – van Wijkvliet, Soest
 • Mw. J. Haanstra – Kosse, Renswoude
 • Mw. T. van de Rovaart, Veenendaal
 • Dhr. J.M. Hoepel, Renswoude
 • Dhr. F. Hopman, Wilnis
 • Dhr. T. Jansen, Soest
 • Mw. T. Van Kleef, Wilnis
 • Dhr. W. Van de Pol, Hamersveld
 • Mw. R. Van de Schraaf, Wilnis
 • Dhr. R. Sukkel, Renswoude
 • Mw. M.A.C. van den Hurk – Dittmar, Woudenberg
 • Dhr. R. Van Leliveld, Utrechtse Vereniging
 • Mw. W. Nijburg, Veenendaal
 • Dhr. P. Pauw, Wilnis
GROTE ZILVEREN MEDAILLE
GOUDEN SPELD

 • Mw. E.C.J. van Ojik – Onderstal, Veenendaal
 • Mw. S.J. van de Pijpekamp – van de Kamp, Hamersveld
 • Dhr. M. Strieper, Wilnis
 • Mw. E.M.H. Tolboom – Hart, Baarn

()Goedgekeurd Jaarverslag 2017 van het District Utrecht van de Koninklijke EHBO
Zeist, april 2018  •  Klik hier voor het jaarverslag 2017 dat op de districtsjaarvergadering van 21 april 2018 te Soest is goedgekeurd.

()Goedgekeurd Jaarverslag 2017 van de KNV EHBO
Zeist, april 2018  •  Klik hier voor het goedgekeurde Jaarverslag 2017 van de KNV EHBO. De AV 2019 zal plaatsvinden op 25 mei te Hoorn, Noord-Holland.

()Hercertificering van diplomahouders
Zeist, oktober 2017  •  Hercertificering van diplomahouders is na twee jaar mogelijk als zij aantonen nog steeds over de competenties te beschikken. Het Oranje Kruis gaat dit proces nader borgen en er nauwlettender op toezien hoe de hercertificering bij de verschillende opleidingsinstituten verloopt. Om dit te kunnen realiseren wordt de opleidingsinstituten gevraagd om per twee jaar twee data op te geven, zodat Het Oranje Kruis de mogelijkheid heeft een consulent in te zetten. Deze beoordeelt tijdens zijn bezoek hoe de competentietoetsing door de Instructeur Eerste Hulp wordt uitgevoerd.

Daarnaast wordt van de opleidingsinstituten gevraagd dat zij een inzichtelijke registratie van de competentietoetsing bijhouden. De consulent zal deze tijdens het consulentbezoek ook inzien. Veel opleidingsinstituten werken nu al met een lesplan waarin iedere twee jaar de eindtermen voorbijkomen. Voor hen zal er niet veel veranderen, behalve het doorgeven van de twee data en het kunnen laten zien hoe zij een en ander registreren. Er werd op de bestaande hercertificeringslijsten al gewezen op de noodzaak van een opleidingsregistratie.

Om de opleidingsinstituten te ondersteunen bij de hercertificering worden er series en beoordelingsformulieren beschikbaar gesteld. Hiermee proberen we de belasting voor iedereen te beperken en tegelijkertijd beter zeker te stellen dat een hercertificering op goede gronden plaatsvindt. De vernieuwingen rondom de hercertificering zullen vanaf 1 januari 2018 ingaan.

()© 2008-2018 EHBO District Utrecht disclaimer CheckStat