KNV EHBO District Utrecht

Nieuws

INHOUDJaarverslag 2017 van het District Utrecht van de Koninklijke EHBO
Zeist, april 2018  •  Klik hier voor het jaarverslag 2017 dat op de districtsjaarvergadering van 21 april 2018 te Soest is goedgekeurd.

()Districtsbestuur KNV EHBO Utrecht zoekt dringend nieuwe leden
Zeist, oktober 2017  •  Het districtsbestuur van de KNV EHBO (op dit moment nog slechts 4 leden) kampt al geruime tijd met een aantal vacatures. Al onze wervingsinspanningen bleven tot nu toe helaas zonder resultaat. Als rompbestuur van 4 (vanaf april 2018 nog 3) personen wordt het na onze Districtsjaarvergadering 2018 een zware opgave onze afdelingen uit het district Utrecht te blijven ondersteunen, van de juiste informatie te voorzien, ze te vertegenwoordigen in de Verenigingsraad, en bij het Bestuur duidelijk te maken wat er speelt bij de afdelingen en wat zij nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van het districtsbestuur dhr. Gerrit van de Berkt: secretaris@knvehbo-districtutrecht.nl of telefoonnummer 06-11151717. Bent u geïnteresseerd? U kunt indien gewenst vrijblijvend een van onze vergaderingen bijwonen om te kijken of u hier deel van uit zou willen maken.
Hercertificering van diplomahouders
Zeist, oktober 2017  •  Hercertificering van diplomahouders is na twee jaar mogelijk als zij aantonen nog steeds over de competenties te beschikken. Het Oranje Kruis gaat dit proces nader borgen en er nauwlettender op toezien hoe de hercertificering bij de verschillende opleidingsinstituten verloopt. Om dit te kunnen realiseren wordt de opleidingsinstituten gevraagd om per twee jaar twee data op te geven, zodat Het Oranje Kruis de mogelijkheid heeft een consulent in te zetten. Deze beoordeelt tijdens zijn bezoek hoe de competentietoetsing door de Instructeur Eerste Hulp wordt uitgevoerd.

Daarnaast wordt van de opleidingsinstituten gevraagd dat zij een inzichtelijke registratie van de competentietoetsing bijhouden. De consulent zal deze tijdens het consulentbezoek ook inzien. Veel opleidingsinstituten werken nu al met een lesplan waarin iedere twee jaar de eindtermen voorbijkomen. Voor hen zal er niet veel veranderen, behalve het doorgeven van de twee data en het kunnen laten zien hoe zij een en ander registreren. Er werd op de bestaande hercertificeringslijsten al gewezen op de noodzaak van een opleidingsregistratie.

Om de opleidingsinstituten te ondersteunen bij de hercertificering worden er series en beoordelingsformulieren beschikbaar gesteld. Hiermee proberen we de belasting voor iedereen te beperken en tegelijkertijd beter zeker te stellen dat een hercertificering op goede gronden plaatsvindt. De vernieuwingen rondom de hercertificering zullen vanaf 1 januari 2018 ingaan.

()Onderscheidingen in District Utrecht 2016
Zeist, maart 2017  •  In 2016 zijn er weer een aantal leden binnen het District Utrecht onderscheiden, de volgende personen mogen zich drager noemen van:

DRAAGPENNING
ZILVEREN MEDAILLE
GROTE ZILVEREN MEDAILLE
 • E. Daalhuizen – Meester, Vreeswijk
 • Mw. C.F. Jonkhart, Loosdrecht
 • Mw. M. Kerkhof, Loosdrecht
 • R.J. Pijl, Loosdrecht
 • J. van Soest, Vreeswijk
 • Mw. L. de Vries, Hamersveld

 • E.A.M. van de Beek – Smienk, Haarrijn
 • O.J. de Boer, Vliegbasis Soesterberg
 • T.C. Grube, Loosdrecht
 • A. de Rooij – Peek, Haarrijn
 • P. van de Rovaart, Veenendaal
 • Mw. T. van de Rovaart, Veenendaal
 • Joh. Smids, Loenen aan de Vecht
 • V.W. Wilbrink – Coppoolse, Woudenberg

 • E.C.P.M. van der Steeg – Holleman, Soest

()Concept Jaarverslag 2016 van het District Utrecht van de Koninklijke EHBO
Maarn, mei 2017  •  Klik hier voor het jaarverslag 2016 dat op de districtsjaarvergadering in april 2017 te Maarn is goedgekeurd.

()Jaarverslag 2015 van het District Utrecht van de Koninklijke EHBO
Maarn, maart 2017  •  Klik hier voor het jaarverslag 2015 dat op de districtsjaarvergadering in april 2016 te Maarn is goedgekeurd.

()AED
Zeist  •  Het landelijk bureau te Zeist heeft een AED aangeschaft die gehuurd kan worden door de aangesloten afdelingen tegen een gunstig tarief. Iets voor uw afdeling bij een inzet bij evenementen? Neem voor de voorwaarden contact op met het bureau te Zeist: 030 - 696 99 99 of info@koninklijke-ebho.nl.

()


© 2008-2018 EHBO District Utrecht disclaimer CheckStat