KNV EHBO District Utrecht

Nieuws

INHOUDLintje voor Anton van Beek
Zeist, april 2018  •  Na afloop van onze Districtsjaarvergadering van 21 april 2018 ontving scheidend bestuurslid Anton van Beek uit handen van de burgemeester van Nieuwegein een Koninklijke onderscheiding. Anton mag zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje Nassau noemen. Anton, we zijn trots op je en dankbaar voor alles wat je al die jaren voor de EHBO en nog veel meer vrijwillige instellingen hebt betekend!

Voor de foto's die gemaakt zijn tijdens deze onderscheiding kunt u HIER klikken.

()Districtsbestuur KNV EHBO Utrecht zoekt dringend nieuwe leden
Zeist, oktober 2017  •  Het districtsbestuur van de KNV EHBO (op dit moment nog slechts 4 leden) kampt al geruime tijd met een aantal vacatures. Al onze wervingsinspanningen bleven tot nu toe helaas zonder resultaat. Als rompbestuur van 4 (vanaf april 2018 nog 3) personen wordt het na onze Districtsjaarvergadering 2018 een zware opgave onze afdelingen uit het district Utrecht te blijven ondersteunen, van de juiste informatie te voorzien, ze te vertegenwoordigen in de Verenigingsraad, en bij het Bestuur duidelijk te maken wat er speelt bij de afdelingen en wat zij nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van het districtsbestuur dhr. Gerrit van de Berkt: secretaris@knvehbo-districtutrecht.nl of telefoonnummer 06-11151717. Bent u geïnteresseerd? U kunt indien gewenst vrijblijvend een van onze vergaderingen bijwonen om te kijken of u hier deel van uit zou willen maken.
Onderscheidingen in het District Utrecht 2017
Zeist, mei 2018  •  In 2017 heeft een aantal leden binnen het District Utrecht een Tilanus onderscheiding mogen ontvangen:

BRONZEN MEDAILLE
DRAAGPENNING
ZILVEREN MEDAILLE
 • Mw. S. Van Asch, Wilnis
 • Dhr. P. Van Bergen, Wilnis
 • Dhr. B. Bon, Wilnis
 • Dhr. F. Van Gunst, Wilnis
 • Mw. S. De Koning, Wilnis
 • Mw. M. Kooijman, Wilnis
 • Dhr. E.G. Limburg, Wilnis
 • Mw. E. Meijer, Wilnis
 • Dhr. A. Paus, Wilnis
 • Mw. C.E.R. Reurings, Wilnis
 • Dhr J.P. Voshart, Wilnis
 • Mw. H.I.C.E. Vrensen, Wilnis
 • Dhr. D. Winters, Wilnis

 • Dhr. R. Blom, Wilnis
 • Mw. J.H.M. v.d. Breemer – ter Weyden, Soest
 • Dhr. P.G. van den Brink, Renswoude
 • Mw. J.G. van Doggenaar – van Wijkvliet, Soest
 • Mw. J. Haanstra – Kosse, Renswoude
 • Mw. T. van de Rovaart, Veenendaal
 • Dhr. J.M. Hoepel, Renswoude
 • Dhr. F. Hopman, Wilnis
 • Dhr. T. Jansen, Soest
 • Mw. T. Van Kleef, Wilnis
 • Dhr. W. Van de Pol, Hamersveld
 • Mw. R. Van de Schraaf, Wilnis
 • Dhr. R. Sukkel, Renswoude
 • Mw. M.A.C. van den Hurk – Dittmar, Woudenberg
 • Dhr. R. Van Leliveld, Utrechtse Vereniging
 • Mw. W. Nijburg, Veenendaal
 • Dhr. P. Pauw, Wilnis
GROTE ZILVEREN MEDAILLE
GOUDEN SPELD

 • Mw. E.C.J. van Ojik – Onderstal, Veenendaal
 • Mw. S.J. van de Pijpekamp – van de Kamp, Hamersveld
 • Dhr. M. Strieper, Wilnis
 • Mw. E.M.H. Tolboom – Hart, Baarn

()Goedgekeurd Jaarverslag 2017 van het District Utrecht van de Koninklijke EHBO
Zeist, april 2018  •  Klik hier voor het jaarverslag 2017 dat op de districtsjaarvergadering van 21 april 2018 te Soest is goedgekeurd.

()Concept Jaarverslag 2017 van de KNV EHBO
Zeist, april 2018  •  Klik hier voor het concept jaarverslag 2017 dat op de Algemene Vergadering (AV) van de KNV EHBO zal worden behandeld. De AV 2018 zal plaatsvinden op 26 mei in het Groningse Hoogkerk.

()Hercertificering van diplomahouders
Zeist, oktober 2017  •  Hercertificering van diplomahouders is na twee jaar mogelijk als zij aantonen nog steeds over de competenties te beschikken. Het Oranje Kruis gaat dit proces nader borgen en er nauwlettender op toezien hoe de hercertificering bij de verschillende opleidingsinstituten verloopt. Om dit te kunnen realiseren wordt de opleidingsinstituten gevraagd om per twee jaar twee data op te geven, zodat Het Oranje Kruis de mogelijkheid heeft een consulent in te zetten. Deze beoordeelt tijdens zijn bezoek hoe de competentietoetsing door de Instructeur Eerste Hulp wordt uitgevoerd.

Daarnaast wordt van de opleidingsinstituten gevraagd dat zij een inzichtelijke registratie van de competentietoetsing bijhouden. De consulent zal deze tijdens het consulentbezoek ook inzien. Veel opleidingsinstituten werken nu al met een lesplan waarin iedere twee jaar de eindtermen voorbijkomen. Voor hen zal er niet veel veranderen, behalve het doorgeven van de twee data en het kunnen laten zien hoe zij een en ander registreren. Er werd op de bestaande hercertificeringslijsten al gewezen op de noodzaak van een opleidingsregistratie.

Om de opleidingsinstituten te ondersteunen bij de hercertificering worden er series en beoordelingsformulieren beschikbaar gesteld. Hiermee proberen we de belasting voor iedereen te beperken en tegelijkertijd beter zeker te stellen dat een hercertificering op goede gronden plaatsvindt. De vernieuwingen rondom de hercertificering zullen vanaf 1 januari 2018 ingaan.

()© 2008- EHBO District Utrecht disclaimer CheckStat