KNV EHBO District Utrecht

EHBO Structuur

De "Eerste Hulp Bij Ongelukken bevorderen", in de ruimste zin van het woord, geldt als belangrijkste doel van de KNV EHBO, daarnaast heeft de vereniging ook nog een aantal specifieke doelstellingen:

 1. het in zo breed mogelijke kring onder de aandacht brengen van de noodzaak van een goede eerste hulpverlening
 2. het bevorderen van het geven van voorlichting over eerste hulpverlening
 3. het bevorderen en organiseren van opleiding tot het geven van onderricht in het algemeen dat vereist wordt voor een goede eerste hulpverlening
 4. het verspreiden van informatie en het aanschaffen en verspreiden van materiaal ten behoeve van de voorlichting, de opleidingen en het daadwerkelijk verlenen van eerste hulp
 5. het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp
 6. het samenwerken met publiekrechtelijke en privaatrechtelijke lichamen die zich in gelijke of verwante richting begeven
 7. andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel

De KNV EHBO wordt bestuurd door het Bestuur, samengesteld uit leden van de vereniging. Op dit moment bestaat het Bestuur uit de volgende personen:

 • Dhr. Bart van Walderveen (voorzitter)
 • Dhr. Bein Stiksma (secretaris)
 • Dhr. Cees Westdijk (penningmeester)
 • Dhr. Herman de Wilde (algemeen lid)
 • Dhr. Adrie Koole (algemeen lid)
 • Mw. Bianca Wijnands (hoofd Opleidingen)

Landelijk bestuur 2016

Verder kent de KNV EHBO een Verenigingsraad die ook samengesteld is uit de leden van de vereniging. In deze raad zitten de vertegenwoordigers van de districten, uit elk district één. Ons district wordt vertegenwoordigd door mw. Marion van den Hurk-Dittmar. De taak van de Verenigingsraad is het meewerken aan het uitvoeren van het beleid, vastgesteld door het Bestuur.

Van links naar rechts: Martin Poortvliet,  Egbert Brink, Leendert Prevo, A. Brouwers, Martin Ton, Anton van Beek (vervangen door Marion van den Hurk-Dittmar), Jan van der Bij, Nanda Slagter (inval voor Roelof Kuil), Ton van Maanen en Hans den Outer.

Verenigingsraad 2014

De Algemene Vergadering heeft de geografische grenzen van de districten vastgesteld. De afdelingen van de verenigingen binnen de grenzen van een district worden tot dat district gerekend. Het Districtsbestuur heeft bepaalde doelen die in de statuten van de KNV EHBO omschreven staan, evenals de taken van Bestuur en Verenigingsraad.

Organigram KNV EHBO

De statuten en het huishoudelijk reglement kunt u terugvinden in de Verenigingsmap die de secretarissen van de afdelingen in hun bezit hebben.

© 2008- EHBO District Utrecht disclaimer CheckStat